By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Opičí revue [online]. -- ISSN 1804-5499. -- 18. 4. 2012
Annotation: Anotace "Slovníku novější literární teorie".
Article
2
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 209-215
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 7, 1. 3., s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
4
5
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 3, 2012, č. 1, 8. 9., s. 1
Annotation: Zpráva o vydání "Slovníku novější literární teorie."
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 6. 2013
Annotation: Recenze Slovníku novější literární teorie.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 111, 12. 5., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Anotace; mj. k níže zmíněné knize a č. 41/2 časopisu RozRazil.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 21, 15. 5., s. 19
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 15, 24. 9., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 25, 2015, č. 52, s. 234-240
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 14, 2017, č. 1, červenec, s. 165-168
Annotation: Recenze antologie "Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře".
Article
13
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 6, leden 2018, s. 931-940
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 3. 2018
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 10. 4. 2015
Annotation: Ukázka z knihy "Texty v oběhu", která vychází v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou a úryvkem z anotace.
Article
15
online
In: Kontradikce = Contradictions. -- ISSN 2570-7485. -- Roč. 1, 2017, č. 1, s. 103-106
Annotation: Recenze antologie "Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře".
Article
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 52, 2015, č. 1, s. 119-121
Annotation: V části 4. Czech Republic uvedeny mj. následující knihy.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 108-112
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 148.
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 4, 2012, č. 4, s. 344-350
Annotation: Referát o konferenci "Jakobson ve struktuře (české) vědy" (10.-11. 12. 2012, Olomouc).
Article
19
online
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 134-136
Česká literatura v síti [online]. -- 27. 4. 2015
Annotation: Referát k výše zmíněnému kolokviu (8.-9. 10. 2014, Praha) s poznámkami k jednotlivým příspěvkům.
Article