By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 6, červen, s. 194-195
Annotation: K 65. narozeninám 18. 2.
Article
2
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 53, 2016, s. 57-58
Annotation: Nekrolog B. Mědílka († 8. 10. 2016 v Praze).
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2016, č. 123, prosinec, s. 9
Annotation: Nekrolog B. Mědílka († 8. 10. 2016, Praha).
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 12, s. 452
Annotation: Nekrolog k úmrtí B. Mědílka.
Article
5
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 18, 1999, s. 38-39
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 22, 1985, č. 1, leden, s. 109
Annotation: Hašek Jaroslav; recenze.
Article
7
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 23, 2016, č. 1/2, s. 189
Annotation: Nekrolog B. Mědílka († 8.-9. 10. 2016).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 134-135
Annotation: Portrét B. Mědílka.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 135-145
Annotation: Bibliografický soupis prací B. Mědílka, včetně jejich ohlasů.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 4, s. 123
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 3, s. 111-114; č. 4, s. 154-156; č. 5, s. 196-197; č. 6, s. 232-233; č. 9/10, s. 341-343; č. 11/12, s. 388-389
Annotation: Vzpomínky bibliografa; chybějící část pátého pokračování vzpomínek z č. 9-10/1997 je zařazena ve Čtenáři č. 1/1998, s. 17-18.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 5, 3. 5., s. 5
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 46, 1990, č. 92, 19. 4., s. 4
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 35, 1998, č. 3, květen/červen, s. 48
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1990, č. 17, 25. 4., s. 17
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 7, červenec, s. 229
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2002, č. 67, prosinec, s. 6
Annotation: Vzpomínka na vznik Bibliografie Karla Čapka; též o nezpracované bibliografii J. Čapka.
Article
18
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 21, 1983, č. 4, s. 256
Annotation: Recenze; též recenze knihy B. M. Památník národního písemnictví 1953-1978.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 36, 11. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 32, 1984, č. 6, prosinec, s. 932
Annotation: Recenze.
Article