By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 13
Annotation: Poznámka o záměru časopisu šíře informovat o knižní produkci, též i díky spolupráci s ÚČL AV.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 759-763
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 149-151
Annotation: Rozhovor. Připojena biografická poznámka.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
5
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 28, 2018, č. 1, 15. 3., s. 27
Annotation: Zpráva o konání 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů a o plánovaném vydání e-sborníku příspěvků (zmíněné jsou...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 5, listopad, s. 767-769
Annotation: Referát o konferenci.
Article