By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 13, 17. 1., s. 9
Annotation: Rozhovor s autorkou o její knize.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 298, 21. 12., příl. Společnost, ekonomika, politika, č. 49, s. 4 (8)
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 21, 19. 5., s. 68
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 47, 24. 11., s. 6
Annotation: V rubrice Zasláno; o reakci autorky na kritický článek: Jarásková Marie (LtN č. 39/1994).
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 288, 9. 12., s. 12
Annotation: Poznámka k vydání knihy M. M. Olga Havlová aneb O důstojnosti žen v rakouském nakladatelství Löwenzahn (Innsbruck) (česká verze se jmenovala...
Article
6
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 20, 25. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 48, 28. 11., s. 10
Annotation: Marková-Kotyková Marta; doplněk k článku a k otištěnému snímku M. J.
Article
8
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 81, 1996, č. 40, 20. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 6, 1996, č. 48, 27. 11.-3. 12., příl. Night & Day, s. 2
Annotation: Medailón české novinářky a spisovatelky u příležitosti vydání její nové knihy; s útržky z rozhovoru s M Markovou-Kotykovou.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 208, 5. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1994, č. 2, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 14. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1997, č. 301, 27. 12., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 9, 1-7. 3., s. 14
Annotation: Kafka Franz; o zveličování významu M. J. jejími monografisty. Mj. o připravované knize: Marková-Kotyková Marta: Mýtus Milena: Milena Jesenská...
Article
15
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 210, 7. 9., s. 11
Annotation: Recenze. Havlová Olga.
Article
16
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 1994, č. 4, 6. 1., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání; Jesenská Milena.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 20, 24. 5., s. 2
Annotation: Recenze reedice výboru, který sama M. J. uspořádala do knižního souboru (vyšel v r. 1926).
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 6
Annotation: Jesenská Milena; recenze s podrobným výčtem chyb a nedostatků.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 46, 8. 12., s. 3
Annotation: Jesenská Milena; recenze.
Article