By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1994, č. 27, listopad, s. 87-95
Annotation: Autobiografické texty.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 3/4, květen/září, s. 140-145
Annotation: Dva dopisy L. M. zaslané I. Ficovi; na s. 145 též biograficko-bibliografická poznámka o L. M. a na s. 133-139 otištěno sedm sonetů L. M.
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1993, č. 21, leden, s. 58
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; u jeho básní otištěných na s. 59-69.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 15, 14. 6., s. 8
Annotation: U básnické skladby Sklenobýl.
Article
5
In: Zrcadlo. -- ISSN 0862-6367. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 3. 6., s. 24-25
Annotation: Rozhovor; s výběrem z básní.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 41, 29. 9., s. 29
Annotation: Portrét - rozhovor.
Article
7
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 2004, č. 1, s. 167
Annotation: Poznámka k básním L. Markse (otištěny na s. 162-166 pod názvem Po hadí kůži) a fotografie z oslavy 40. narozenin L. Markse.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 9, 1998, č. 38, 20. 9., s. 1
Annotation: Článek o L. Marksovi.
Article
9
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 8, 1998/1999, č. 2, 13. 12. 1998, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor; u ukázek z veršů L. M.
Article
10
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 17, 2010, č. 1, s. 56
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným básním (s. 56-57).
Article
11
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Roč. [2], 2016, č. 11, prosinec, s. 9-11
Annotation: Zpráva o chystaném vydání druhé sbírky L. Markse, chronologizace jeho básnické tvorby a výčet sbírek s ukázkami poezie.
Article
12
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 4, duben, s. 33
Annotation: Ukázky ze stejnojmenné sbírky. Připojen medailon s fot.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 182, 20. 9., s. 8
iHned.cz [online]. -- 20. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 117, 21. 5., příl. Salon, č. 66, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 16, 2. 8., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 285, 5. 12., příl. Magazín MF Dnes, 4, č. 49, s. 18-19
Annotation: Reportáž o jeho působení v severních Čechách.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 7, s. 29
Annotation: Dvě básně ze sbírek, které vyšly v poetické edici ReX nakladatelství Host.
Article
18
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 37, 1995, č. 4, 19. 1., s. 14-16
Annotation: Reportáž ze severních Čech, z Libotenic u Roudnice; s rozhovorem se zde žijícím básníkem L. M. (o práci na záchraně tamního kostela a dalších...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 3, 16. 3., s. 4, 18, 27, 40, 65, 84
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka od M. Machovce (s. 4).
Article
20
In: Voknoviny. -- Roč. [3], 2017, č. 14, září, s. 8-9
Annotation: Doslov přetištěný ze sbírky Po hadí kůži, vydané v r. 2017 brněnským nakl. Host. Jde o přehled Marksovy dosavadní tvroby.
Article