By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 3, červenec, s. 4-5
Annotation: Próza. Věnováno Vojtěchu Martínkovi.
Article
2
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946/1947, č. 7, 31. 3. 1947, s. 97
Annotation: Báseň. Věnováno Vojtěchu Martínkovi k šedesátinám.
Article
3
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946/1947, č. 7, 31. 3. 1947, s. 105
Annotation: Próza. S přípiskem "(Z knihy "Trojí cesta Blažeje Potěšila")".
Article
4
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946/1947, č. 2, 31. 10. 1946, s. 20-21
Annotation: Próza z knihy "U jasného plamene".
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 76, 30. 3., s. 6
Annotation: Báseň-gratulace napsaná do sborníku k šedesátinám Vojtěcha Martínka.
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 66, 1985, č. 97, 25. 4., s. 5
Annotation: Medailónek k 25. výročí úmrtí.
Article
7
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 8, 1990, č. 4, duben, s. 67-68
Annotation: Z archivních rodopisných záznamů uložených v pozůstalosti V. M. v Památníku P. Bezruče v Opavě.
Article
8
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 6, 17. 3., s. 3
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 11. 4.
Article
9
by Bár, Zdeněk, 1904-1980
Published Vítkovice : Kroužek bibliofilů, 1980
Annotation: Bibliofilie obsahuje vzpomínky na V. M.
Book
10
In: Těšínsko. -- ISSN 0139-7605. -- R. 1987, č. 2, s. 21-25
Annotation: Článek autora scénáře pro Památník V. M. v Brušperku.
Article
11
In: Kulturní práce. -- ISSN 0323-0791. -- Roč. 27, 1987, č. 8, s. 21
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 11. 4.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 17, 24. 4., s. 4
Annotation: K 25. výročí úmrtí 25. 4.
Article
13
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 76, 1987, č. 82, 8. 4., s. 4
Annotation: Medailón; k 100. výročí narození 11. 4.
Article
14
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 85, 11. 4., Příloha Pravdy, s. 3
Annotation: Medailón.
Article
15
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 37, 1987, č. 14, 2. 4., s. 12
Annotation: K 100. výročí narození 11. 4.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 84, 10. 4., s. 11
Annotation: Vzpomínkový fejeton k 100. výročí narození 11. 4.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 97, 1982, č. 87, 14. 4., s. 5
Annotation: Sloupek k 95. výročí narození 11. 4.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 89-91
Annotation: Medailón.
Article