By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 185, 12. 8., s. 9
Annotation: Mj. o jeho literární práci.
Article
2
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- Roč. 1, 1990, č. 4, září, s. 57
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 32, 1984, č. 23, 13. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor u ukázky z povídky Korida.
Article
5
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1985, č. 5, květen, s. 90-91
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 7, 13. 2., příl. Kmen, č. 7, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1986, č. 198, 23. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 10. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1990, léto/podzim, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 10, 5. 3., s. 20
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u povídky Hezčí než Sněhurka z knihy E. Martina.
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 50, 11. 12., s. 20
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěné povídky Veselá babička (z knihy Je tu přece Ježíšek).
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 155, 4. 7., s. 21
Annotation: V rubrice Minirecenze.
Article
13
In: Prorok??. -- s. 298-299
Annotation: Slovo na závěr; s bibliografií Od Eduarda Martina (s. 3).
Book Chapter
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 176, 31. 7., s. 5
Annotation: Recenze; v recenzi uvedeno chybné jméno autora knihy - Eduard Petiška.
Article
15
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 12, 2001, č. 11, listopad, s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 44, 29. 10., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 285, 2. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Maminko, máme tě rádi. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s výběrovou bibliografií autora (s. 256-257).
Book Chapter
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 171, 25. 7., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2000, č. 47/48, [listopad], s. 235
Annotation: Úvodní poznámka k otištěným básním E. M. (s. 235-240) s názvy Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Franz Kafka, Giacomo Casanova (2), Svatý Pavel,...
Article