By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 5, 1959, č. 9, říjen, s. 6
Annotation: Martinů Bohuslav; nekrolog a reportáž o pohřbu 1. 10. v Pratteln ve Švýcarsku.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 95, 23. 4., s. 5
Annotation: Článek před provedením koncertu Bohuslava Martinů.
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 199, 28. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 33, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 33, 28. 8.
Annotation: Báseň; s věnováním B. Martinů.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 20, 28. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 8, 10. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o návratu zasloužilých kulturních pracovníků z USA do Evropy, do Československa. Mimo jiné o skladateli Bohuslavu Martinů.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 246, 19. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 24, 28. 1., s. 15 a 18
Annotation: Polemika v rubrice Monolog s Kohoutovým líčením přenesení ostatků B. Martinů v roce 1979 ze Švýcarska do jeho rodiště. (Autor je hudební historik.)...
Article
8
In: Reportér. -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 5, 1990, č. 8, 22. 5., s. 28-29
Annotation: Martinů Bohuslav; záznam vzpomínkového vyprávění.
Article
9
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 48, 1995, č. 3, [březen], s. 33-35; č. 4, [duben], s. 32-33
Annotation: Martinů Bohuslav; studie.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 36, 5. 9., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí skladatele; s otištěním jeho dopisu Svazu čs. skladatelů o Ant. Dvořákovi z května 1954.
Article
11
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 51, 1998, č. 3, [březen], s. 33-34
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 177, 12. 9., s. 3
Annotation: Martinů Bohuslav; recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 15. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 67, 20. 3., s. 5-6
Annotation: Medailon; též o Bohuslavu Martinů.
Article
15
In: Beseda naší vesnice. -- ISSN 0045-1770. -- Roč. 7, 1975, č. 5, 31. 1., s. 13
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 47, 23. 11., s. 4
Annotation: Komentář autora.
Article
17
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 23. 2., příl. Perspektivy, č. 2, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 143, 17. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o premiéře kantáty "Mikeš z hor", kterou na slova M. Bureše napsal B. Martinů.
Article
19
20
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 106, 1983, č. 4, s. 193-202, příl. s. I-III
Annotation: O jeho dvojím pobytu v Božím Daru v letech 1929-1932; s citací z jeho dopisů, vzpomínek jeho druhé ženy Heleny, dopisů: Martinů Bohuslav aj.
Article