By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2002, č. 20, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2002, č. 20, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 7, 2001/2002, č. 4, duben 2002, s. 28
Annotation: Polemika se statí L. Martinka O hodnotových aspektech teorie interpretace (NSU č. 2/3, únor 2002, s. 46); na další straně odpověď kritizovaného...
Article
6
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 2001, č. 3/4, s. 221
Annotation: Poznámka osočující překladatele L. Martinka ze zištnosti.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 9, Recenzní příloha, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 9, 23. 2., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka u příspěvku v rubrice Co právě překládám.
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 21, březen, s. 120-121
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 227-228
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 277, 28. 11., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 131, 2012, č. 1, s. 215-216
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 6, Recenzní příloha, s. 8-9
Annotation: Recenze dvojjazyčného vydání sbírky básní.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 215, 14. 9., příl. Salon, č. 285, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
15
16
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 1, 2002, č. 4, s. 29
Annotation: Kritika sbírky 16 básní ve dvojjazyčné česko-polské verzi.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 28, 2. 2., Příloha, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 14, 2008/2009, č. 1, listopad 2008, s. 47
Annotation: Poznámka k vydání, částečně i rozhovor s autorem studie.
Article
19
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 15, 2009/2010, č. 3/4, 30. 6. 2010, s. 8
Annotation: O jeho vědecké kariéře a literární práci.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 20.-26. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article