By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 63, 14. 3., s. 5
Annotation: Epická báseň k úmrtí Jana Masaryka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 17, 1948, č. 11, 17. 3., s. 203
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 85, 12. 4., s. 9
Annotation: Komentář k událostem souvisejícím se smrtí Jana Masaryka. Autor chystá na toto téma k vydání román Chvála oportunismu.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 60, 11. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o životě a smrti Jana Masaryka.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 61, 12. 3., s. 1
Annotation: Úvaha a nekrolog.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 62, 13. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o Janu Masarykovi.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 62, 13. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o Janu Masarykovi.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 62, 13. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o Janu Masarykovi.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 63, 14. 3., s. 1
Annotation: Báseň o Janu Masarykovi.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 63, 14. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o Janu Masarykovi.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 63, 14. 3., s. 1
Annotation: Báseň o Janu Masarykovi.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 70, 23. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton o setkání s Janem Masarykem v polovině 30. let a po druhé válce.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 17, 21. 1., s. 1-2
Annotation: Fejeton o Janu Masarykovi v Brně.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 16, 20. 1., s. 4
Annotation: Báseň k promoci Jana Masaryka v Brně.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 61, 12. 3., s. 4
Annotation: Úvaha ke smrti Jana Masaryka.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 63, 14. 3., s. 4
Annotation: Vzpomínka na Jana Masaryka.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 235, 13. 10., s. 1-2
Annotation: Fejeton o setkání s ministrem zahraničí.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 282, 4. 12., s. 3
Annotation: Článek reprodukující rozhovor s J. Masarykem.
Article
19
by Sterlingová, Claire
Published München : CCC Books, 1972.
Annotation: Masaryk Jan; literatura faktu. S medailónem o autorce na přebalu.
Book
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled čísla věnovaného J. Masarykovi.
Article