By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 9, [1981], s. 6
Annotation: Vzpomínkový medailon u příležitosti úmrtí T.G.M. Přetištěna modlitba Žalm 23, jež byl přednesen u jeho hrobu, a úryvek z eseje Snahy a tužby...
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 1
Annotation: Báseň z pozůstalosti J. Hory.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 1
Annotation: Báseň, z pozůstalosti J. Hory.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 37, 11. 9., s. 6-9
Annotation: Životopisný článek.
Article
5
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 87-112
Annotation: Studie s kapitolami A Personal Retrospect, T. G. M. - 130 Years, Rehabilitation or Rediscovery?, T. G. Masaryk Reappraised, Masaryk as Scholar, Masaryk...
Article
6
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 1-8
Annotation: O: Masaryk T. G. a jeho filosofii.
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 37-38
Annotation: O uctění památky: Masaryk T. G.
Article
8
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 54-58
Annotation: O presidentu: Masaryk T. G.
Article
9
In: Čas. -- Roč. 22, 1908, č. 153, 3. 6., s. 4
Annotation: O popularitě pana: Masaryk T. G. ve Vídni.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 56, 7. 3., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 56, 7. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o T. G. Masarykovi.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 56, 7. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha o tom, co by řekl T. G. Masaryk dnešní nesvornosti a rozhádanosti.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 56, 7. 3., s. 1
Annotation: Báseň z rukopisu.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 56, 7. 3., s. 1-2
Annotation: Próza o rozprávění o TGM se synem.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 56, 6. 3., s. 1
Annotation: Úvaha a poúnorový výklad myšlenek T. G. Masaryka.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 57, 7. 3., s. 1
Annotation: Úvaha poúnorová o T. G. Masarykovi.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 57, 7. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha poúnorová o T. G. Masarykovi.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 18. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o společné věci. Zmiňován T. G. Masaryk.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 63, 15. 3., s. 3
Annotation: Fejeton o věncích na lánském hřbitově na Masarykově hrobě. A o nápisech na nich.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 211, x. x., s. 5
Annotation: Fejeton o T. G. Masarykovi.
Article