By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 92, 19. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Kde končí tvé jméno začíná moje amen. -- S. 76-77
Annotation: Doslov; s Ediční poznámkou (s. 78-79); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (s. 83); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 21
Annotation: Recenze na sbírku básní T. Mazáče "Kde končí tvé jméno začíná moje amen".
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 263-264
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 22, červen, s. 27
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u básní otištěných pod názvem Nedopit zůstal jen stesk (s. 26-33).
Article
6
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 8, 2004, č. 31, 13. 12., s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 7, 2003, č. 27, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 10, říjen, příl. Kam, roč. 8, č. 10, s. 7-8
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 2, Recenzní příloha, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 68, 12. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 11, 1997, č. 2, léto, s. 27-28
Annotation: Rozhovor s básníkem, bibliofilem a redaktorem T. M.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 34, 27. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, leden
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 76-77
Annotation: Nekrolog T. Mazáče; připojena biografická poznámka (s. 77).
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 13, 1999, č. 4, zima, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2011, č. 46/47, s. 15
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní (Rozpouštět úzkost) otištěných na s. 14-21.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 11
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní otištěných pod názvem I druhou tvář (s. 10-11).
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 91, 17. 4., příl. Salon, č. 314, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 4, 28. 1., s. 9
Annotation: Rozhovor s vedoucím redaktorem kulturní rubriky Lidové demokracie v Brně u příležitosti vydání jeho sbírky.
Article