By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 15. 6., s. 13
Annotation: Odpověď na nesouhlas překladatele s kritikou jeho překladu románu: McInerney Jay, Ransom.
Article
2
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 9, 1988, únor, s. [314]-[317]
Annotation: Publicistický text o americkém uměleckém, především spisovatelském prostředí autorů mimo main-stream.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 303, 28. 12., s. 19
Annotation: Recenze; též zmíněna souvislost s prózou: Zapletal Zdeněk.
Article