By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvář. -- Roč. 1, 1964, č. 5/6, srpen, s. 80
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 18-22
Annotation: Rozhovor s připojeným soupisem překladů a jeho vlastních děl, s ukázkou z románu Sto roků samoty, který přeložil (s. 22-23) a s ukázkou jeho...
Article
3
online
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 257, 3. 11., s. E2
iDnes.cz [online]. -- 3. 11. 2001
Annotation: Rozhovor s překladatelem o práci na knihách o Harry Potterovi.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 21, 21. 5., příl. Nové knihy, s. D
Annotation: Biografická poznámka u odpovědi V.M. v rubrice Co právě překládám.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 24. 6., s. 24
Annotation: Dobové recenze.
Article
7
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 2 (7), 1997, č. 2, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 14, 14. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 135, 9. 6., příl. Salon, č. 421, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 3, březen, s. 162-163
Annotation: Redakční glosa k čtenářskému ohlasu článku V. Medka (Plamen, č. 1).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 22, 30. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [7], 2021, č. 1, leden, s. [34]-40
Annotation: Rozhovor ; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 37).
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 4, duben, s. 161-164
Annotation: K úmrtí J. Petrmichla, o setkání představitelů socialistických spisovatelských svazů na Dobříši 12.-13. 2., o knize R. Garaudyho Realismus...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 17, 17. 10., s. 14
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Josefa Jungmanna V. Medkovi.
Article
16
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 5. 2019
Annotation: Rozhovor o novém vydání románu J. Cortázara s jeho editorkou; mj. též k úpravám překladu V. Medka.
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 27, 2020, č. 23, 22. 12., s. [44]-50
Annotation: Rozhovor s překladatelem V. Medkem mj. o překládání v dobách komunismu; připojeny výběrové přehledy jeho překladů a bio-bibliografická poznámka...
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 4, duben, s. 145-148
Annotation: Zkrácený záznam redakční besedy, navazující mj. na články V. Medka (P, č. 1) a J. Gruši (LtN, č. 7).
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 5, květen, s. 145-150
Annotation: Beseda k problémům nadhozeným článkem V. Medka (P, č. 1) a J. Gruši (LtN, č. 7).
Article