By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 190, 15. 8., příl. Nedělní LN, s. 20
Annotation: Rozhovor s předsedou představenstva akciové společnosti Melantrich.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 12, 15. 1., příl. Salon, č. 48, s. 2
Annotation: V rubrice Představujeme.
Article
3
Published Praha : Melantrich, 1969
Book
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 214, 12. 9., s. 9
Annotation: Sloupek k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad a k zániku nakladatelství Melantrich.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 166, 19. 7., s. 4
Annotation: Zpráva o veřejných čteních zaměstnanců Melantricha.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 275, 1. 12., příl., s. 1
Annotation: Zpráva o výsledcích literární soutěže nakladatelství Melantrich v roce 1946.
Article
7
In: Labyrint. -- Roč. 3, 1993, č. 4, květen, s. 16
Annotation: Ohlédnutí za osmi lety edice Slovo k historii (nakladatelství Melantrich, 1985-1992); od letošního roku ji bude vydávat nadace Res publica.
Article
8
In: České slovo. -- Roč. 25, 1933, č. 295, 17. 12., s. 12
Annotation: Upozornění na románovou soutěž: Melantricha a na její podmínky.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 45, 22. 2., s. 5
Annotation: Recenze knihy, která byla vyznamenána v románové soutěži Melantricha.
Article
10
In: Bibliofil. -- Roč. 14, 1937, č. 5, květen, s. 104
Annotation: Přehled novinek z cizích literatur je pravidelně publikován v každém čísle literárního čtrnáctideníku H. o k., který vydává Melantrich....
Article
11
In: Tvorba. -- Roč. 11, 1936, č. 43, 23. 10., s. 686
Annotation: O liter. měsíčníku Tvář, který za redakce: Novotný J. Géza začalo vydávat nakl. Melantrich.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 49, 8. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o vyhlášení soutěže.
Article
13
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 11, 1965, č. 5, květen, s. 3
Annotation: Kapitola z rukopisných třídílných vzpomínek Český socialismus; s podkapitolami Rozmach tisku Melantricha, Závratný vývoj nakladatelství Melantrich,...
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 24
Annotation: Článek představuje minulost a výhledy nakladatelství Melantrich.
Article
15
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 180, 3. 8., s. 2
Annotation: Zpráva: novým generálním ředitelem a. s. Melantrich se stal Kysela Aleš, novým šéfredaktorem deníku Svobodné slovo Huk Rudolf.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 36, 23. 9., s. 3
Annotation: Glosa k vydání pamětního spisu; též o současné situaci v Melantrichu.
Article
17
18
In: Česká osvěta. -- Roč. 29, 1932/1933, č. 5, leden 1933, s. 191
Annotation: Pražský almanach 3., redaktor: Rektorys Artuš, Praha, nákladem: Melantrichu. Kladný posudek almanachu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 259, 17. 9., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o výstavě husitské literatury ve výstavní síni Melantrichu.
Article
20
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 2 (16), 1997, č. 3, březen, s. 15-16
Annotation: Kapitolky o počátcích soustavné nakladatelské činnosti firmy Melantrich (převzato z nepublikovaných pamětí budovatele a později ústředního...
Article