By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 53-55
Annotation: Studie s kapitolkami Dramatizace mezi epickou a dramatickou formou, Kohout a dramatizace, Dramatizace a současná divadelní praxe; s biografickou poznámkou...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 9. 5., s. 16
Annotation: Polemika překladatele polské literárněteoretické publikace s recenzí této publikace od A. Merenuse (LtN č. 15, 10. 4. 2006).
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 9-18
Annotation: Studie o dramatu J. Mahena "Dezertér"; text je zkrácenou a upravenou verzí slovníkového hesla psaného pro projekt "Moderní česká divadelní hra...
Article
6
7
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 1, 30. 9., Supplementum, s. 7
Annotation: Úvodník.
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 2
Annotation: Soubor anotací.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 117-120
Annotation: Reportáž z konference "Perspektivy teatrologie 3" (15.-17. 5. 2019).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 335-338
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 6. 2015
Annotation: Referát o mezinárodním kolokviu "Fikce Jaroslava Haška" (8. 1. 2015, Brno).
Article
13
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 1, s. 153-156
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Salon původní tvorby 2011. -- Nestr.
Annotation: Drobné autorské biografické poznámky uvozující jednotlivé texty.
Book Chapter
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 1, leden, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Referát z diskuse "Česká literatura 2016: první bilance" (6. 12. 2016, Praha), s fot.
Article
16
In: Snídaně, oběd, večeře. -- S. 151-153
Annotation: Drobné biografické poznámky a glosy zastoupených autorů o sobě samých ve sborníku Salonu 2010 (pořádá Divadelní fakulta JAMU, autory dramatických...
Book Chapter