By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 8, srpen, s. 220-222
Annotation: Próza.
Article
2
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 262, 10. 11., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2001, č. 16, 13. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 14, 1958, č. 100, 27. 4., s. 5
Annotation: Recenze souboru tří básnických skladeb V. Nezvala.
Article
6
by Žáček, Jan, 1963-
Published Praha : Česká citadela, 2020.
Annotation: Publikace o pověstech a příbězích z uvedených českých měst; s biografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky, s fot.).
Book
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 10, 3. 3., s. 14
Annotation: Recenzní poznámka věnovaná zejm. průvodcům z edice Průvodce městem (nakladatelství Host).
Article
8
Published Brno : Archív města Brna a Muzejní vlastivědná společnost, 1983.
Annotation: Sborník obsahuje mj. příspěvky: Marčák Bohumil, Dotyk s evropskou literární a výtvarnou avantgardou (o evropské orientaci Devětsilu a jeho časopisů,...
Book
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 10, 1954, č. 78, 2. 4., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 138, 14. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 10, 6. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
12
Table of Contents: '; ...Městys VII : [Zařízení interiéru] [báseň]...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 188, 29. 9., příl. Ego!, roč. 3, č. 39, s. 14-15
Ego!. -- 29. 9. 2017
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
Table of Contents: '; ...Černý trh : [Městys - sídlo s právem trhu] [báseň]...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 3, 1. 2., s. 23
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
Table of Contents: '; ...Ženy : [Co zpívá večer nad královstvími, nad městy, nad oseními] [báseň],...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 9, s. 6-11
Annotation: Básně.
Article
15
Table of Contents: '; ...Sirény : [O polednách našimi městy ječívají sirény.] [báseň]...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 222, 21. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 37, s. 3
Annotation: Básně.
Article
16
17
Table of Contents: '; ..., městečko, městys - maloměsto {Maloměsto na okraji říše / Okresní město / Střediska okresního města...
Annotation: Třetí, závěrečný svazek kompendia, s uvedenými bloky studií deseti autorů; s Poznámkou ke grafické úpravě a bibliografii (s. 1046), s Ediční...
Book
18
In: Městys. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 18
Annotation: Úvaha nad sbírkou M. Pocha "Městys" a podobnostmi autorského naturelu s P. Borkovcem u příležitosti uvedení sbírky v kavárně Fra.
Article
20
In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická. -- ISSN 0139-9543. -- Roč. 156, 1987, č. 1/2, prosinec, s. 95-97
Annotation: Připsání sborníčku Vejpis listu úmluvného mezi městy a kněžími pražskými z jedné a mezi kněžími a obcemi táborskými a jich se přidržejícími...
Article