By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Ministerstvo kultury" » "Ministerstvo kultura", "Ministerstvo kulturni"
1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 3, 7. 2., s. 10
Annotation: Odpověď na uvedenou otázku.
Article
2
...Ministerstvo kultury...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 297, 20. 12., s. 5
Annotation: O přidělování grantů: Ministerstvo kultury na podporu vydávání literárních děl a časopisů; od příštího roku budou též přidělovány...
Article
3
...Ministerstvo kultury...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 20, 2009, č. 11, 10.-16. 3., příl. Perspektivy, č. 6, s. 3
Annotation: Článek kritizující snížení státní podpory na vydávání časopisů.
Article
4
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 7, s. 4-5
Annotation: Humorná glosa.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 44
Annotation: Komentář ke snížení státních dotací na živou kulturu, které ovlivní mj. literární časopisy.
Article
6
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [6], červen, s. 86-87
Annotation: Korespondence L. Vaculíka s redakcí časopisu Naše řeč a Ministerstvem kultury ČSSR.
Article
10
...Ministerstvo kultury...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 66-68
Annotation: Komentář členky literární rady.
Article
11
...Ministerstvo kultury...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Komentář.
Article
12
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 16
Annotation: Článek o grantovém programu SUBSIDIES, který vyhlašuje Mininisterstvo kultury ČR.
Article
13
14
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 42, 19. 7.
Annotation: Glosa k rozhodnutí Ministerstva kultury dát v r. 2009 méně peněz literárním časopisům.
Article
15
In: Folkové noviny [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, 5. 4., s. 6
Annotation: Výběr autorů, jejichž dílo již nadále nepodléhá státní cenzuře.
Article
16
...Ministerstvo kultury...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 10, 5. 3., s. 54
Annotation: Glosy kritizující Ministerstvo kultury za krácení rozpočtu na podporu literatury.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 13
Annotation: O koncepci podpory umění, kterou pod záštitou Ministerstva kultury ČR vypracovávají skupiny odborníků.
Article
18
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 227, 26. 9., s. 6
Annotation: Rozhovor s předsedou komise pro uměleckou kritiku při vědecké radě ministerstva kultury ČSR o stavu kritiky.
Article
19
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 1. 6. 2005
Annotation: Zpráva o zprovoznění webového Portálu české literatury.
Article
20
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2012/2013, č. 22/23, 26. 4. 2013, s. 23-26
Annotation: Úvaha o financování živé kultury (a literárních časopisů) a kulturní politice České republiky.
Article