By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 20, 1987, č. 9, 16. 9., s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 67, 21. 3., s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Mlynárik Jan (ČD 18. 3.).
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 75, 28. 3., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 117, 20. 5., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Recenze vzpomínek slovenského (později exilového) historika.
Article
5
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 7, 2000, č. 3, s. 425-426
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 6 (226), červen, s. 5
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 65, 17. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 1 (245), leden, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Štefánik Milan Rastislav; recenze před vydáním českého překladu.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 39, 16. 2., s. 12
Annotation: O textových variantách Tatarkových próz a jejich samizdatové podobě; v rubrice Poslední slovo.
Article
10
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 2, 1992, č. 80, 3. 4., příl. Kulturní spektrum, s. 2
Annotation: Glosa; mj. o vztahu Čechů a Slováků.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 82, 8. 4., s. 21
Annotation: Polemika s články: Ravik Slavomír, Tato noc nebude krátká (RP, 10. 3.) a Kryl, Mlynárik a Olšanské hřbitovy (RP, 21. 3.); druhý článek je reakcí...
Article
12
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 94, 1996, č. 3, s. 675-676
Annotation: Recenze; zmíněny i osobnosti literárněvědného oboru.
Article
13
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 12 (232), prosinec, příl. Zvon, s. 3
Annotation: Recenze; s připojenou recenzní poznámkou: Ströbinger Rudolf.
Article
14
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 4, 1996, č. 2, február/únor, příl. Elán, roč. 2, č. 2, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenské rozhľady. -- ISSN 1211-0116. -- Roč. 2, 1995, č. 4, s. 222-284
Annotation: Vzájemná korespondence z let 1970-1982.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 4, 26. 10., s. 2
Annotation: Doplňující poznámka nakladatele k chybějící pasáži v rozhovoru s historikem J. Mlynárikem (A 2 č. 3, s. 1 a 14-15), týkající se nedbalého...
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 126, 31. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenské rozhľady. -- ISSN 1211-0116. -- Roč. 3, 1996, č. 7, s. 6-13
Annotation: Text přednášky (odeznělo na novosadské univerzitě 23. 11. 1989); v bloku o D. T. následuje fejeton: Havel Václav, "Daj to sem!" na s. 14-15 a na...
Article
19
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 18, 1986, č. 11 (207), listopad, s. 4
Annotation: Dopis (adresát Tigrid Pavel) o odhalení Mlynárikova pseudonymu Danubius. S poznámkou P. Janýra "Danubius a Tigrid" a s odpovědí J. Loewyho "Běda,...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 12, 25. 3., s. 8
Annotation: Obdivný dopis o knize, překladu a doslovu; datováno Dobřichovice 17. 1. 1985. - Připojeny úryvek z knihy D. T. (s. 8) a medailón: Mlynárik Ján,...
Article