By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 5, 1994, č. 37, s. 60-63
Annotation: Rozhovor o ženské literatuře.
Article
2
3
In: My 91. -- Roč. 15, 1991, č. 3, s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literární historičkou.
Article
4
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 44, 1990, č. 47, 19. 11., s. 28
Annotation: Rozhovor s literární historičkou, ženou ministra životního prostředí České republiky; s přílohou Kulinářské skvosty Dobravy Moldanové (recepty,...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 46, 1995/1996, č. 7/8, s. 178-180
Annotation: Medailón k 60. narozeninám 12. 5.; připojena bibliografie příspěvků D. M. otištěných v ČJL.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 13, 17. 1., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 4 (10)
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 10, 18. 5., s. 7
Annotation: Medailon k narozeninám D. Moldanové.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2000, květen, s. 90-91
Annotation: Rozhovor.
Article
9
Published Ústí nad Labem : Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2007
Annotation: Bibliografický soupis; k 547 záznamům jsou připojeny oddíly: V tisku; Souhrnné práce o D. Moldanové; - zdroje soupisu: Bibliografická databáze...
Book
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 242-243
Annotation: Jubilejní medailon D. Moldanové.
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 3, s. 305-306
Annotation: Medailon profesorky D. Moldanové (* 12. 5. 1936).
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 1, 2001, č. 2, s. 176-178
Annotation: Portrét literární historičky a kritičky D. Moldanové.
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 556-557
Annotation: Recenze sborníku.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [1], 1990, č. 1, s. 94
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 28, 1. 7., s. 4
Annotation: K 45. výročí úmrtí 14. 7.; pořad připravila Moldanová Dobrava.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 44, 1988, č. 248, 20. 10., s. 5
Annotation: Referát o pořadu z díla J. O. Když vznikne světlo, připravila Moldanová Dobrava.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 2, 24. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 199-201
Annotation: Vzpomínky autora na setkání s D. Moldanovou se zaměřením na její odbornou činnost.
Article
19
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1982, podzim, s. 26
Annotation: K reedici.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 7. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article