By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Scriptum. -- R. 1992, č. 5, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 15 (62), 1969, č. 3, březen, s. 5
Annotation: Odpovědi na anketní otázky: Považujete se za exulanta? Co na vás na Západě nejvíce zapůsobilo, v příznivém a co v nepříznivém smyslu?
Article
4
In: Magazín (Curych). -- Roč. 10, 1981, č. 2, květen, s. 51-52
Annotation: Poznámka.
Article
5
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 3, 1983, č. 4, prosinec, s. 22
Annotation: Komentář k jeho setkání s bývalou rakouskou císařovnou.
Article
6
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 4, 1984, č. 3, září, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 4, prosinec, s. 22
Annotation: Kritika autorova ahistorického pojetí.
Article
8
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 4, prosinec, s. 22
Annotation: O prezentaci jeho knih na knižním veletrhu.
Article
9
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 2, 1985, č. 5, září, s. 29-30
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 3, 1986, č. 2, březen, s. 25
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 1, s. 144-145
Annotation: Vzpomínka.
Article
12
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 47, 22. 11., s. 6
Annotation: Medailón (nar. 1932); vl. jm. Vlk Jiří; jiná podoba pseudonymu: Morava Jiří.
Article
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 297, 19. 12., příl. Slovo na víkend, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 66, 18. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 24, 13. 9., s. 12-13
Annotation: Recenze; Palacký František; Morava Jiří.
Article
16
In: Obrys. -- Roč. 10, 1990, č. 2, červen, s. 23-24
Annotation: Palacký František; Morava Jiří; recenze.
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 27, 4. 7., s. 2-3
Annotation: Mj. recenze knihy J. G. M.; Morava Jiří; Palacký František.
Article
18
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 10, 1980, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 67-69
Annotation: Morava Georg J.; obrana P. K. proti pomlouvačnému článku Moravy v týdeníku Praesent (Innsbruck), č. 48, 22. 11. 1979.
Article
19
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 12, 1980, č. 6 (131), červen, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Morava George J.; polemika s jeho článkem o morálním profilu P. K. v souvislosti s jeho podpisem Charty 77 (týdeník Praesent, Innsbruck, č. 48,...
Article
20
In: Nový život (Řím). -- Roč. 32, 1980, č. 5, květen, s. 100
Annotation: Recenze německého výboru z básní.
Article