By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 10, 3. 3., s. 13
Annotation: Zpráva o získání prvotisku z r. 1489.
Article
2
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 51, 2015, sv. 54, s. 428-429
Annotation: Článek o Bibli, kterou Moravská zemská knihovna zakoupila z pozůstalosti českého sběratele.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 24, 2010, č. 3/4, podzim/zima, s. 45-46
Annotation: Článek u příležitosti 20. výročí založení knihovny.
Article
4
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 288, 21. 10., večerní vydání, s. 3
Annotation: O 25letém jubileu: Moravská zemská knihovna.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 9, s. 305-306
Annotation: Referát o setkání v Moravské zemské knihovně (květen, 2016) u příležitosti 30. výročí založení časopisu Duha.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 23. 11. 2016
Annotation: Rozhovor o budování Českého literárního centra.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 75, 1960, č. 161, 3. 7., s. 4
Annotation: Stať se věnuje provozu Univerzitní knihovny v Brně.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 2, s. 22-24
Annotation: Článek o výstavě v Moravské zemské knihovně o historii časopisu Duha, kterou tvoří 6 panelů a 3 prosklené vitríny.
Article
9
In: Revue Proglas. -- ISSN 1213-4953. -- Roč. 13, 2002, č. 4, [13. 5.], s. 43-44
Annotation: Komentář k zkáze knihovny a snahách o její rekonstrukci v rámci Moravské zemské knihovny v Brně.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 4, s. 148
Annotation: Medailon J. Kubíčka.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 20
Annotation: Referát z bohemistického semináře, který se uskutečnil v červenci v Moravské zemské knihovně a kterého se zúčastnili čeští i zahraniční...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 286, 8. 12., s. 11
Annotation: Rozhovor o Českém literárním centru, jehož vznik iniciovalo ministerstvo kultury. Centrum bude spadat pod Moravskou zemskou knihovnu.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 238, 12. 10., s. 10
Annotation: Rozhovor u příležitosti výstavy věnované M. Reinerovi v rámci cyklu Oči Brna.
Article
14
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 16-38
Annotation: Článek o historii Technické knihovny v Brně.
Article
15
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 221, 22. 9., s. 3
Annotation: Článek o rekonstrukci Moravské zemské knihovny a o pokračování projektu digitalizace.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 2, s. 38
Annotation: Článek o portálu Virtuální národní fonotéka, který shromažďuje informace o nahrávkách z roku 1901 do současnosti. Dozvíte se mj., kde jsou...
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 293, 17. 12., s. 13
Annotation: Zpráva o výstavě fondu českých tištěných biblí v Moravské zemské knihovně v Brně.
Article
18
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 274, 25. 11., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny na stránce věnované tématu jihomoravské knihovny, čtenáři, knihy tradiční, elektronické a audioknihy.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 3, s. 41
Annotation: Článek o zpřístupnění digitálního fondu Benediktinského kláštera v Rajhradě v katalogu Moravské zemské knihovny.
Article
20
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 302, 31. 12., s. 10
Annotation: Zpráva o výstavě ve foyer Moravské zemské knihovny, která se koná v rámci cyklu Oči Brna do 28. 1. 2016.
Article