By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 6-8
Annotation: Úvodní komentář k výboru textů zesnulého ostravského básníka G. Motýla; připojeny vzpomínka a báseň.
Article
2
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 9
Annotation: Vzpomínka na zesnulého básníka G. Motýla.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 4, 16. 2., s. 18
Annotation: Recenze. Připojena informace o sbírkách vydaných v lednu 2012.
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 38, 2021, č. 115, 4. 8., s. 181
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 27, 2020, č. 6, 27. 1., s. [57]
Annotation: Nekrolog.
Article
6
8