By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Mroženská, Olga...
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 29, 1996, č. 12, s. 26-77
Annotation: Článek vychází ze vzpomínek sestry J. Šlitra Olgy Mroženské.
Article
2
...Mroženská, Olga...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 296, 21. 12., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Článek o J. Šlitrovi, jeho smrti 26. 12. 1969 a ohlasu jeho písní u českých kulturních osobností (V. Holan, J. Voskovec, J. Werich aj.).
Article