By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 150, 27. 6., s. 4
Annotation: Informační glosa.
Article
2
by Popelka, Pavel, 1949-
Published Boskovice ; Strání : Albert, 2018.
Annotation: Vzpomínky dlouholetého pracovníka a posléze ředitele Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na dobu jeho působení v této instituci; s...
Book
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 49, 2013, č. 5, září/říjen, s. 31
Annotation: Zpráva o udělení Mezinárodní Visegrádské ceny Muzeu J. A. Komenského.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: O tradici kolokvií pořádaných od září 1971 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; s reprodukcí obálky časopisu Studia comeniana et...
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 20, 2006, č. 3, podzim, s. 44
Annotation: Profil Knihovny Jana Kučery v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 9
Annotation: Referát o výstavě k 360. výročí Komenského narození.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 74, 28. 3., s. 6
Annotation: Reportáž o Muzeu J. A. K. v Uherském Brodě.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 250, 16. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o novém otevření památníku J. A. Komenského.
Article
9
In: Socialistická škola. -- ISSN 0037-8291. -- Roč. 16, 1975/1976, č. 5, leden 1976, s. 236-237
Annotation: Přehled činnosti v posledních pěti letech.
Article
10
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 46, 2016, č. 95/96, s. 263-287
Annotation: Výroční zpráva.
Article
12
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 121, 1952, č. 2, s. 161-165
Annotation: Článek referuje o velké výstavě k příležitosti 360. výročí narození J. A. Komenského. Výstava představovala zároveň náhradu za - za okupace...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 204, 31. 8., s. 16
Annotation: Článek, mj. o Muzeu Jana Amose Komenského.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 48, 2018, č. 99/100, s. 214-227
Annotation: Článek o historii a současnosti Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 201, 22. 8., s. 1.
Annotation: Zpráva.
Article
16
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 278-285
Annotation: Článek o doprovodném programu, jehož autorem je Mgr. Aleš Kapsa.
Article
17
In: Zápisník. -- ISSN 0139-7966. -- Roč. 33, 1989, č. 6, 20. 3., s. 14-16
Annotation: Rozhovor s ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Article
18
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 35, s. 156-158
Annotation: Muzeum J. A. Komenského; přehledová stať.
Article
19
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2018, č. 2, podzim/zima, s. 52-57
Annotation: Článek o historii muzea s přihlédnutím k četným výstavám o J. A. Komenském.
Article
20