By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 269, 21. 11., s. 12-13
Annotation: Článek o půjčovně rodinných loutkových divadel pro domácí loutková představení. Divadla je možné si zapůjčit v Muzeu loutek v Plzni.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 253, 1. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 43, s. 2
Annotation: Zpráva o výstavě J. L. Jíchy v Plzni (vernisáž 7. 9. 2017).
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 255, 3. 11., s. 10
Annotation: Zpráva o výstavě věnované tvorbě J. Skupy.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 147, 26. 6., s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě Muzea loutek v Plzni.
Article