By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 9, 30. 4., s. 14
Annotation: Básně; báseň "Karusel" věnovaná A. Nádvorníkové.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 23, 27. 1., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 4, s. 16
Annotation: Biografická poznámka k otištěné básni Sen o seči.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 2.-7. 4., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 119, 23. 5., příl. Salon, č. 823, s. 6
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 25, 30. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Intelektuál. -- Roč. 2, 2003, č. 4, s. 13-15
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 151, 29. 6., příl. Salon, č. 475, s. 2
Annotation: Poznámka k vydání, ukázka a fotografie A. N.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 193, 19. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 204, 1. 9., s. C10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 41, 11. 10., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 5, s. 50-51
Annotation: Biograficko bibliografická poznámka u otištěných básní.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 5, Recenzní příloha, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 7, 16. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 29, 12. 7., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 170, 23. 7., příl. Léto 2003, s. 6
Annotation: Biografická poznámka u dvou básní.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 38, 15. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Děje. -- s. 65-66
Book Chapter
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 4, duben, s. 27
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázek z poezie A. N.
Article