By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Praha, Česko " » "Náprstkovo museum asijských, afrických a amerických kultur Praha, Česko "
1
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 129, 1960, č. 1, s. 103-104
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny Náprstkova muzea. Zmínka o sběrném programu, jež se zaměřuje na krajské bohemikální literatury.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 63, 16. 3., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o výstavě konané v Náprstkově muzeu.
Article
3
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 19, 1946, č. 4/7, 2. 9., s. 95-96
Annotation: Referát o výstavě.
Article
4
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 12, 1957, č. 4, 14. 4., s. 64
Annotation: Autor informuje o vzácném daru, tj. dělu, které získalo Náprstkovo muzeum z Mongolska.
Article
5
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 25, 2016, č. 12, prosinec, s. 80-85
Annotation: Životopisný článek o E. S. Vrázovi a rozhovor s J. Todorovovou, kurátorkou Náprstkova muzea, ve kterém probíhá od 4. 11. 2016 do 15. 1. 2017...
Article
6
In: Národní práce. -- R. 1941, č. 124, 7. 5., s. 6
Annotation: O výstavě k stým narozeninám: Zeyer Julius v: Náprstkovo museum v Praze.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 65, 16. 6., s. [3].
Annotation: Anotace na uvedenou knihu.
Article
8
In: Čas. -- Roč. 18, 1904, č. 194, 15. 7., s. 3
Annotation: Interieury: Zeyer Julius v: Náprstkovo muzeum.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 265, 12. 11., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Článek o výstavě Zaniklý svět na fotografiích E. St. Vráze (do 15. 1. 2017).
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 99, 27. 4., s. 28
Annotation: O návštěvě expozice o E. Holubovi v Náprstkově muzeu.
Article
11
In: Zvon. -- Roč. 35, 1934/1935, č. 49, 21. 8. 1935, s. 688
Annotation: Náprstkovo museum pořizuje bibliografii všeho, co vyšlo za hranicemi od počátku 19. století.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 268, 15. 11., s. B4
Annotation: Životopisný článek o V. Náprstkovi u příležitosti 150. výročí založení Náprstkova muzea.
Article
13
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 15, 2011, č. 8
Annotation: Článek o historii Knihovny Náprstkova muzea.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 21, 26. 1., s. 7
Annotation: O sbírce berberských šperků darované J. Zeyerem Náprstkovu muzeu; též o jeho dopisech J. Náprstkové.
Article
15
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1996, č. 11, listopad, s. 14
Annotation: Medailon; též o Náprstkově vydavatelské činnosti v USA.
Article
16
In: Národní práce. -- R. 1941, č. 148, 31. 5., s. 6
Annotation: O: Zeyer Julius výstavě v pražském: Náprstkovo museum, uspořádané knihovníkem: Lifka B.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 57, 7. 3., s. 13
Annotation: Zpráva o vzpomínkové akci v Náprstkově muzeu věnované osobnosti K. Světlé u příležitosti 190 let od jejího narození.
Article
18
In: Čas. -- Roč. 21, 1907, č. 183, 5. 7., s. 4
Annotation: O jejich návštěvě v Praze; též o odevzdání literární pozůstalosti pana: Klácel František Matouš do: Náprstkovo museum.
Article
19
In: Samostatnost. -- R. 1903, č. 54, 4. 7., s. 284
Annotation: Stížnost, že leží u Náprstků ladem a nepůjčuje se z ní - zvlášť ne mladým literárům, což je jistě proti záměrům: Zeyer Julius. Knihovna...
Article
20
In: Národní práce. -- R. 1939, č. 93, 3. 4., s. 3
Annotation: Evangelické knihy a modlitby ze 17. a 18. století darované krajany ze Střelína knihovně Náprstkova musea.
Article