By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Národní museum...
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 439, 2. 9., s. 7
Annotation: O předání literárního archivu a knihovny zrušeného: Ottova nakladatelství: Národní museum.
Article
2
...Národní museum...
In: Moravské noviny. -- Roč. 3, 1850, č. 285, 11. 12., s. 1177
Annotation: Zpráva o schůzi správního výboru: Národní museum - seznam nových členů, přírůstky v jednotlivých sbírkách, knihovna, ustavení zvláštního...
Article
3
...Národní museum...
In: Pražské noviny. -- R. 1833, č. 69, 8. 9., s. 1
Annotation: Nově získaní členové: Národní museum.
Article
4
...Národní museum...
In: Pražské noviny. -- R. 1832, č. 60, 5. 8., s. 1; č. 90, 18. 11., s. 1
Annotation: Obě zprávy se týkají nově získaných členů: Národní museum; informace v č. 90 nadepsána "Dle zprávy...".
Article
5
...Národní museum...
In: Poutník. -- Roč. 1, 1846, s. 61-62
Annotation: O jednotlivých odděleních: Národní museum.
Article
6
...Národní museum...
In: Telegraf. -- Roč. 2, 1930, č. 132, 11. 6., s. 2
Annotation: Dementuje pověsti o chystaném zestátnění: Národní museum.
Article
7
...Národní museum...
In: Moravské noviny. -- Roč. 13, 1861, č. 8, 25. 1., s. 31
Annotation: Zpráva referuje o stoupencích: Národní museum, ze strany české šlechty.
Article
8
...Národní museum...
In: Pražské noviny. -- R. 1839, č. 29, 14. 4., s. 1
Annotation: Jaké knihy přijímá knihovna: Národní museum.
Article
9
...Národní museum...
In: Pražské noviny. -- R. 1860, č. 5, 6. 1., s. 3
Annotation: Průběh zasedání archeologického sboru: Národní museum.
Article
10
...Národní museum...
In: Telegraf. -- Roč. 1, 1929, č. 40, 3. 12., s. 3
Annotation: O získání rukopisu Horního práva města Cinvaldu a Krupky z let 1687-1718 pro: Národní museum.
Article
11
...Národní museum...
In: Právo lidu. -- Roč. 47, 1938, č. 288, 7. 12., s. 5
Annotation: Výčet četných přírůstků literárního archívu: Národní museum v Praze.
Article
12
...Národní museum...
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 231, 30. 9., s. 5
Annotation: Souhrnná zpráva o řadě darů: Literární archiv knihovny: Národní museum.
Article
13
...Národní museum...
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 8, 1936, č. 3, s. 173-176
Annotation: O vzniku a růstu archivu: Národní museum v Praze; podrobně o rozdělení archivního fondu.
Article
14
...Národní museum...
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 582, 19. 11., s. 2
Annotation: Novotný Miloslav promluví v rozhlase o literárním archivu: Národní museum.
Article
15
...Národní museum...
In: České slovo. -- Roč. 25, 1933, č. 50, 28. 2., s. 8
Annotation: O přírůstcích literárního archívu: Národní museum.
Article
16
...Národní museum...
In: Právo lidu. -- Roč. 43, 1934, č. 8, 11. 1., s. 7
Annotation: O obohacení literárního archivu knihovny: Národní museum o 52 000 dokumentů za rok 1933.
Article
17
...Národní museum...
In: Pokrok. -- Roč. 10, 1878, č. 148, 16. 6., s. 1-2
Annotation: Ve stati vyslovuje autor požadavek, aby v musejní knihovně byly zastoupeny všechny české knihy. Národní museum.
Article
18
...Národní museum...
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 624, 13. 12., s. 7
Annotation: Výstava v: Národní museum.
Article
19
...Národní museum...
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 82, 15. 2., s. 9
Annotation: Národní museum. Přehled přírůstků.
Article
20
...Národní museum...
In: Telegraf. -- Roč. 5, 1933, č. 156, 21. 11., s. 4
Annotation: O uložení rukopisu: Čech Svatopluk básnické sbírky Písně otroka v archívu knihovny: Národní museum ministerstvem školství.
Article