By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Národní umělec titul " » "Národní umělec titulu "
1
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 6, 15. 2. 1946, s. 96
Annotation: Zpráva o udělení titulu Národní umělec - Petru Bezručovi, Josefu Horovi, Jaroslavu Kvapilovi, S. K. Neumannovi, F. Šrámkovi, K. Tomanovi.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 265, 14. 11., s. 5
Annotation: Článek o aféře, kdy exekutor zabavil národnímu umělci obraz.
Article
3
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 185
Annotation: Autor poznámky zde kritizuje zavedení ocenění "národní umělec", které by podle něj mělo spíše znít "státní umělec".
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 254, 31. 10., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o zákonu o národních umělcích, který oceněným přiznává důchod.
Article
6
In: Echo. -- R. 1989/1990, č. 6, s. 23-26
Annotation: Článek přetištěn z Kritického měsíčníku č. 17/18, 1947, s. 390-395. (národní umělec).
Article
7
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 7. 11., s. 5
Annotation: Úvaha o titulu "národní umělec".
Article
8
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 40, 2. 10., s. 5
Annotation: Úvaha o titulu Národní umělec.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 42, 24. 6., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o udělení titulu Národní umělec J. Horovi.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 127, 2. 6., s. 5
Annotation: Vláda jmenovala V. Vančuru nár. umělcem.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 21, 7. 2. 1947, s. 1
Annotation: Glosa osobní zkušenosti se systémem přídělů jídla na magistrátu na základě lékařské zprávy starším lidem, zde konkrétně nejmenovanému...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 90, 2. 4., s. 3
Annotation: Článek o Jarmile Glazarové a jejím jmenování národní umělkyní.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 301, 30. 12., s. 5
Annotation: Článek o úvaze V. Černého v Kritickém měsíčníku o institutu národního umělce.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 206, 4. 9., s. 5
Annotation: Článek o udělení titulu mimo jiné Marii Majerové.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 64, 13. 3., s. 2
Annotation: Medailon L. Zelenky.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 157, 7. 6., s. 1
Annotation: Zpráva o jmenování; připojeny stručné gratulace prezidenta a předsedy vlády.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 19, 11. 5., s. 3
Annotation: K jmenování: národní umělec.
Article
18
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 21, 24. 5., s. 3
Annotation: K jmenování: národní umělec.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 42, 2. 8. 1946, s. 4
Annotation: Úvaha o propagaci instituce Národní umělec.
Article
20
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 12, 21. 3., s. 5
Annotation: Glosa vyzývá též k oceňování vědců.
Article