By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Němcová, Božena...
In: Budoucno. -- Roč. 2, 1919/1920, č. 5/6, s. 249-265
Annotation: O životních názorech a ideálech: Němcová Božena, o jejích vzorech, které ovlivňovaly osobní život spisovatelky a odrážely se též v jejím...
Article
2
...Němcová, Božena...
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 10, 11. 1., s. 1
Annotation: O osobnosti, působení a významu: Němcová Božena.
Article
3
...Němcová, Božena...
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 2, únor, s. 28-29
Annotation: Glosa týkající se nešetrného vztahu části české veřejnosti k: Němcová Božena - za jejího života i po smrti.
Article
4
...Němcová, Božena...
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 118, 30. 4., vzdělávací příloha, s. 13-14
Annotation: Němcová Božena.
Article
5
...Němcová, Božena...
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 97, 1994, č. 28, 12. 7., s. 20
Annotation: O datu narození B. N.
Article
6
...Němcová, Božena...
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 34, 18. 8., s. 35-38
Annotation: Biografická stať.
Article
7
...Němcová, Božena...
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 288, 8. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor; mj. o své knize o původu B. N.
Article
8
...Němcová, Božena...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- R. 1994, č. 8, s. 10-12
Annotation: Pokračování studie.
Article
9
...Němcová, Božena...
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 6, 1995, č. 17, 20. 1., s. 5
Annotation: Glosa k 133. výročí úmrtí B. N. (21. 1.).
Article
10
...Němcová, Božena...
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- R. 1994, č. 9, s. 34-36
Annotation: Biografická studie.
Article
11
...Němcová, Božena...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 5, 2.-8. 2., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
12
...Němcová, Božena...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 6, 9.-15. 2., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
13
...Němcová, Božena...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 225-226
Annotation: Glosa k dvojímu uvádění roku narození B. N. (1818, 1820).
Article
14
...Němcová, Božena...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 198, 27. 8., s. 16
Annotation: O portrétu B. N. na nové české bankovce; s úryvky z korespondence B. Němcové.
Article
15
...Němcová, Božena...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 173, 29. 7., s. 6
Annotation: O pátrání plzeňských studentů po datu narození B. Němcové a po původu Barbary Hauptmannové, jejíž jméno je zapsáno v křestním listě B....
Article
16
...Němcová, Božena...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 208, 8. 9., s. 11
Annotation: Prohlášení, že rokem narození B. N. je rok 1818, a výzva k poskytnutí materiálů k dalšímu výzkumu křestního listu B. N.
Article
17
...Němcová, Božena...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Úvaha o původu B. N. Podepsáno Gymnázium J. A. K.
Article
18
...Němcová, Božena...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 289, 13. 12., s. 17
Annotation: Hypotéza, že rodiči B. N. byli Clemens Metternich a Klára Bresslerová; podepsáno Kolektiv Gymnázia J. A. Komenského.
Article
19
...Němcová, Božena...
In: Haňťa press. -- R. 1990, č. 8, prosinec, s. 14
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné črtě B. N. (s. 14-16) Povaha lidu (Časopis Českého muzea, 1858).
Article
20
...Němcová, Božena...
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 44, 1992, č. 2, s. 246-252
Annotation: Referát na 18. konferenci vlastivědných kroužků, konané 30. 11. 1991 ve Velkých Opatovicích.
Article