By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Bavorsko (Německo) ge128725 czenas...
In: Snad příště... [samizdat]. -- Č. 3, červen 1989, s. 14-18
Annotation: Črta z cest po západním Německu.
Article
2
...Berlín (Německo) ge128749 czenas...
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1982, č. 3, s. 8-10
Annotation: Cestopis z východního Německa.
Article
3
...Budyšín (Německo) ge135258 czenas...
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 4, 1956, č. 3, s. 468-481
Annotation: Studie zevrubně mapuje archivy a knihovny Německé demokratické republiky, v nichž jsou uložena bohemika. Autor zmiňuje badatelské instituce v Horní...
Article
4
...Bavorsko (Německo) ge128725 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o nedostatku v současném Bavorsku.
Article
5
...Berlín (Německo) ge128749 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 162, 13. 7., s. 5
Annotation: Článek o současném rozbořeném městě.
Article
6
...Německo ge135889 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 165, 16. 7., příl. Víkend, s. 23
Annotation: Článek se věnuje místům v Německu, autor místa komentuje mj. ve vztahu ke své literární a hudební tvorbě.
Article
7
...Německo ge135889 czenas...
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 37-38
Annotation: Článek o norimberském procesu.
Article
8
...Frankfurt nad Mohanem (Německo) ge129155 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 211, 10. 9., s. 1
Annotation: Fejeton z Německa.
Article
9
...Berlín (Německo) ge128749 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 127, 21. 10., s. 3
Annotation: Fejeton o situaci v Berlíně.
Article
10
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 281, 8. 12., s. 1
Annotation: Úvaha o Německu budoucnosti jako hrozbě.
Article
11
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 145, 26. 6., s. 1
Annotation: Fejeton ze sovětské zóny v Německu.
Article
12
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 65, 17. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha o požáru Říšského sněmu a následném neúspěšném monstrprocesu.
Article
13
...Německo ge135889 czenas...
online
In: Západočeskej průser [samizdat]. -- Č. 3, zima 1987, s. [5]-[8]
Annotation: Črta o panu Hlenovi, který se narodil v severním Německu a je mu přes 320 let.
Article
14
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 233, 11. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o budoucnosti poraženého národa.
Article
15
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 278, 5. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton z Německa.
Article
16
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 1
Annotation: Úvaha o spojeneckých investicích do Německa, aby mohlo platit reparace.
Article
17
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 213, 12. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o spojeneckém rozhodnutí ohledně hospodářství Německa.
Article
18
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 218, 22. 9., s. 1-2
Annotation: Úvaha o postavení Německa v úvahách bývalých Spojenců.
Article
19
...Německo ge135889 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 191, 17. 8., s. 5
Annotation: Článek o současném Německu. Fotografie Karel Ludwig.
Article
20
...Drážďany (Německo) ge129086 czenas...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 29, 1977, č. 1, leden, s. 24-26
Article