By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Zpráva a udělení výročních cen a čestných uznání 29. 4.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 2, březen, s. 69-70
Annotation: Zpráva o profilaci a plánech nakladatelství Albatros.
Article
3
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 87, 12. 4., s. 6
Annotation: Zpráva.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 412
Annotation: O jejich udělení.
Article
5
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 297, 22. 12., s. 7
Annotation: Zpráva o edičních plánech nakladatelství Albatros.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 208, 4. 9., s. 2
Annotation: Zpráva ČTK o udělení za rok 1978.
Article
7
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [1], 2015, č. [12], prosinec, s. 64-71
Annotation: Rozhovor s ředitelem vydavatelství Ambit Media, který v letech 1998-2005 řídil nakladatelství Albatros, pak pobočku Reader's Digest pro Českou...
Article
8
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 11, 2006, č. 2, s. 37
Annotation: Článek.
Article
9
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2008, č. 1/2, s. 29
Annotation: Zpráva s fotografiemi a výčtem dalších oceněných.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 27, 8. 7., s. 2
Annotation: O jejich udělení za rok 1981 nakladatelstvími Albatros a Práce.
Article
11
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1989, č. 1, leden, s. 7
Annotation: Vyprávění redaktorů.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 304-307
Annotation: Úvaha nad edičním plánem Albatrosu o zastoupení naučné literatury pro děti a mládež.
Article
13
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 3, březen, s. 146-147
Annotation: Seznam lauretáů cen, udělených nakladatelstvím Albatros k 20. výročí jeho trvání.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 3, březen, s. 147-150
Annotation: Stať k cenám, uděleným nakladatelstvím Albatros k 20. výročí jeho trvání.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1970, č. 304, 23. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení cen 22. 12. za rok 1970.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 26, 1970, č. 303, 23. 12., s. 2
Annotation: Přehled odměněných knih za rok 1970.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 39, 1983, č. 207, 2. 9., s. 5
Annotation: O edicích nakladatelství Albatros: Klub mladých čtenářů, Zlatoroh.
Article
19
In: Knihy 99. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 9, 1999, č. 16, 3.-8. 5., s. 5
Annotation: Přehled oceněných děl.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 20, 19. 5., s. 6
Annotation: Rozhovor s ředitelem a programovým ředitelem Albatrosu u příležitosti 50. výročí existence nakladatelství (dříve Státní nakladatelství dětské...
Article