By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- R. 1994, č. 11, listopad, s. 50-51
Annotation: Rozhovor o jeho literárních plánech.
Article
2
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 26, 1994, č. 1, 3. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 4, červenec, s. 234
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 78, 3. 4., s. 5
Annotation: O besedě s O. Neffem v klatovském Klubu.
Article
5
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- Roč. 1, 1990, č. 3, srpen, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- Roč. 1, 1990, č. 7, prosinec, s. 54
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Kurýr : nezávislý týdeník. -- Roč. 1, 1990, č. 11, s. 8
Annotation: Rozhovor; (nar. 26. 6. 1945 Praha).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 33, 15. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 36, 5. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 157, 12. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 1/2, 6. 1., s. 1
Annotation: Rozhovor po vydání knihy povídek Čtvrtý den až na věky.
Article
12
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 42, 1988, č. 38, 12. 9., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
13
14
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- Roč. 2, 1991, č. 2, únor, s. 63
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Jonáš. -- R. 1991/1992, č. 4, s. 9-10
Annotation: Záznam z večera s O. Neffem.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 7, 1996, č. 40, 26. 9., s. 38
Annotation: Portrét v rubrice Kdo je co, zejm. o vydávání vlastního deníku Neviditelný pes na Internetu.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 268, 15. 11., příl. Magazín LN, č. 7, s. 17-19
Annotation: Rozhovor o jeho stejnojmenném internetovém deníku (World Wide Web).
Article
18
In: Penthouse. -- ISSN 1210-8057. -- R. 1996, č. [6], červen, s. 36-41
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Brněnský večerník. -- Roč. 6, 1996, č. 162, 22. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 4, 1995, č. 163, 15. 7., příl. Panorama, 1, č. 28, s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article