By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 3, září, s. 43-46
Annotation: Recenze kulturologického přehledu ministerského pracovníka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 9, 30. 4., s. 15
Annotation: Polemika s pamfletem B.N. AntiJust (DN č. 7/2000); v rubrice Ohlasy, podepsáno Vladimír Plevel Just.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 45, 6. 11., s. 3
Annotation: Nekolný Bohumil; polemika s jeho článkem Má cena cenu? (Lidové noviny, 24. 10. 1996).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 2001, č. 18, 30. 10., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 3, 2021, č. 19, 28. 1., s. 14
denikn.cz [online]. -- 27. 1. 2021
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 9, 3. 5., s. 7
Annotation: Glosa v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy; též o knize M. Marboe-Hrabincové - pokračuje in Tvar č. 10/2001.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 164, 16. 7., s. 8
Annotation: Komentář k polemice: Nekolný Bohumil s článkem A. K. Spor o smysl české kultury, otištěném v Právu.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 74, 28. 3., s. 9
Annotation: Polemika s článkem B. Nekolného o Justovu zasáhnutí do antikritické kampaně. Připojeno redakční vyjádření J. Mlejnka v rubrice Dnes odpovídá.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 271, 21. 11., s. A9
Annotation: Článek o kvalitě a financování českého divadla.
Article
10
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 64, 1975, č. 105, 4. 5., s. 5
Annotation: S výrokem dramaturga B. Nekolného o pojetí inscenace v Hradci Králové.
Article
11
In: Česká kultura v roce 2000. -- s. 5
Annotation: Autorova předmluva k souboru glos a úvah o projevech kultury v nejširším slova smyslu (též o literárním dění).
Book Chapter
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 13, 26. 6., s. 15
Annotation: Odpověď na reakci P. Oslzlého a K. Steigerwalda na vzpomínky J. Koláře, které jsou uveřejňovány na pokračování na stránkách Divadelních...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 137, 12. 6., s. 9
Annotation: Nekolný Bohumil; odpověď na jeho polemiku (LN, 20. 5.) s Liehmovým článkem (Právo, 11. 5.). Mj. o: Klaus Václav, a jeho literárním pseudonymu...
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 2, s. 72-77
Annotation: Rozhovor J. Mlejnka s B. Nekolným o kulturní politice, financování kultury a divadelní scéně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 72).
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 13, 26. 6., s. 15
Annotation: Odpověď autora vzpomínek J. Koláře na reakci P. Oslzlého a K. Steigerwalda. Vzpomínky jsou uveřejňovány na pokračování na stránkách Divadelních...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 250, 24. 10., s. 16
Annotation: Státní cena za literaturu za rok 1996; zpráva o udělení 23. 10. : Juliš Emil, Kundera Ludvík. - K témuž na s. 8 glosa: Nekolný Bohumil, Má cena...
Article
17
In: Divadlo a společnost kolem roku 1989. -- ISBN 978-80-7331-537-5. -- S. 11-16
Annotation: Předmluva ke knize představující vhled do kulturní sféry období kolem roku 1989 skrze texty B. Nekolného inspirované většími i menšími událostmi...
Book Chapter
18
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 287, 10. 12., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 13. 12. 2020
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 13, 26. 6., s. 15
Annotation: Reakce na vzpomínky J. Koláře, které jsou uveřejňovány na pokračování v Divadelních novinách. Autoři konkrétně reagují na Kolářův popis...
Article
20
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 64, 1975, č. 116, 20. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article