By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 10, prosinec, s. 174-177
Annotation: Hodnocení osobnosti: Novák Arne ovlivňované po stránce vědecké i osobní prostředím brněnské university, kde působil. - Uvedena některá N....
Article
2
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 6, červen, s. 98
Annotation: Upozornění na vydání 53. a 54. sešitu Přehledných dějin české literatury: Novák Arne (nakladatelství R. Promberger), jímž je ukončena textová...
Article
3
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 204
Annotation: ...zesnul po dlouhém utrpení a k upřímnému zármutku všech dobrých Čechů: Novák Arne.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 159, 28. 11., s. 1-2
Annotation: Úvaha o významu literárního kritika a historika.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 157, 25. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton. Vzpomínka na pohřeb A. Nováka v roce 1938.
Article
6
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 111, 2. 3., s. 2–3
Annotation: K nedožitým šedesátinám A. Nováka; o jeho návštěvách Litomyšle a o jeho pohotovosti osvědčené zejména tehdy, když jej v Litomyšli zastihla...
Article
7
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 638, 21. 12., s. 4
Annotation: Novák Arne: Duch a národ. Studie a články. Praha, Fr. Borový 1936.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 51, 1. 3., s. 5
Annotation: K 110. výročí narození 2. 3.
Article
10
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 1, 1990, č. 187, 8. 12., s. 7
Annotation: Medailón (2. 3. 1880-26. 11. 1939).
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 2, říjen 1989, s. 82-84
Annotation: K 50. výročí úmrtí 26. 11.
Article
12
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 4, srpen, s. 44
Annotation: Medailón v seriálu.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 3, 1989, č. 3, podzim
Annotation: K 50. výročí úmrtí 26. 11.
Article
14
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 22, 1989, č. 5, říjen, s. 34-39
Annotation: V cyklu Významné osobnosti univerzity.
Article
15
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 74, 1989, č. 40, 29. 11., s. 4
Article
16
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 34, 1989, č. 11, listopad, s. 36-37
Annotation: K 50. výročí úmrtí 26. 11.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 278, 25. 11., s. 4
Annotation: K 25. výročí úmrtí 26. 11.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 6, s. 541-557
Annotation: Otištění 24 ukázek z celkového počtu 613 dochovaných dopisových jednotek zaslaných Novákem jeho ženě Jiřině (roz. Haaszové).
Article
20
In: Kam v Brně za kulturou. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 29, 1985, 27. 2., s. 13
Annotation: K 105. výročí narození.
Article