By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 77, 31. 3., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, 23. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 33, 20.-26. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 140, 16. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 13 (1), leden, s. 30
Annotation: Autorský komentář ke vzniku povídky Co mi řekl jeden pán (úryvek otištěn na s. 31-36) z knížky Sbohem, Chicago!
Article
7
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 28, 1991, č. 2, s. 161-162
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 7, 15. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 280-281
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 2, 1985, č. 5, září, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 6, 1995, č. 31, 21. 7., s. 19-21
Annotation: Rozhovor; mj. o nové knize Komouši, grázlové, cikáni, fízlové a básníci (vyšla anglicky v USA).
Article
13
14
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 85, 9. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 176, 30. 7., s. 14
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěnému úryvku z románu J.N. Zatím dobrý; v rubrice První kapitola.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 52/53, 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021, s. 100-104
Annotation: Ukázka z připravovaného románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 104).
Article
17
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 2, s. 94-99
Annotation: Autorský překlad autobiografického eseje The Typewriter Made Me Do It (The New York Times Book Review, 2. 4. 1989); zejména o vztahu autora k jazyku.
Article
18
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 5, říjen, s. 26-28
Annotation: O své literární tvorbě.
Article
19
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 2, 1993, č. 149, 29. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor s autorem o jeho knihách Striptease Chicago; Miliónový jeep.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 8, 5. 10., s. 46
Annotation: Recenze.
Article