By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 4, zima, s. 20-22
Annotation: V rubrice Rozhovor o knihách.
Article
2
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 2, 1994, č. 12, prosinec, s. 5
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k otištěné básni v pravidelné rubrice Pramen i plamen - Z díla básníků.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 35, 27. 8., s. 2
Annotation: Referát o filmovém dokumentu Něžné krutosti Ladislava Nováka.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 225, 26. 11., s. 5
Annotation: Heslo v rubrice Abeceda zapovězených.
Article
5
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 7, říjen, obálka s. 2
Annotation: Heslo o L. N. - výtvarníkovi; u obrázků v tomto čísle.
Article
6
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 7, říjen, s. 3
Annotation: U výběru z básní (s. 2-3).
Article
7
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 5. 4., s. 8
Annotation: Slovníkové heslo (nar. 4. 8. 1925 Turnov) u ukázky z tvorby.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 48, 27. 2., s. 5
Annotation: O výstavě básníka, překladatele a výtvarníka, instalované v Brně.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 105, 1990, č. 281, 30. 11., příl. RT-magazín, č. 48, s. 6-7
Annotation: Rozhovor; L. N. nar. 1925 v Turnově, působí jako profesor v Třebíči.
Article
10
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 62, 14. 3., s. 15
Annotation: Medailón básníka a výtvarníka k 70. narozeninám.
Article
11
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 89, 16. 4., Příloha, s. 7
Annotation: Medailón a rozhovor s L. N., připojeny ukázky básní.
Article
12
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 2 (18), 1995, č. 3, srpen/září, s. 21-26
Annotation: Medailon výtvarníka a básníka.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 32, 10. 8., s. 2
Annotation: Básnické poděkování za gratulace k sedmdesátinám.
Article
14
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1995, č. 7, červenec, s. 8-9
Annotation: K jeho sedmdesátinám.
Article
15
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1995, č. 7, červenec, s. 12-13
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
In: Šlépěje kultury západní Moravy. -- R. 1995, č. 7, červenec, s. 16
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka.
Article
17
18
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 25, 1988, č. 3, červenec, s. 43-44
Annotation: Medailón básníka a výtvarníka.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 3, 29. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 1, 2002, č. 13, 11. 7., s. 58
Annotation: Článek o L. Novákovi u příležitosti výstavy jeho děl v pražském Paláci Kinských.
Article