By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2015, č. 76, s. 72-73
Annotation: Básně z rukopisu "Receptáře", které nebyly zařazeny do knižního vydání.
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 2, únor, s. 29
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article
3
In: Pohledy 1 : literární sborník [samizdat]. -- S. [1/34]-4/37
Annotation: Báseň s dedikací Příteli Ladislavu Novákovi; s datací červen 1974 - září 1975.
Book Chapter
4
In: Tsunami [samizdat]. -- Roč. 3, 1986, č. 3, 7. 5., s. [24]
Annotation: Ukázka dvou indiánských básní ze sbírky "Zrození duhy".
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 174, 29. 7., s. 21
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 175, 30. 7., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 178, 3. 8., s. 21
Annotation: S posledním snímkem L. N. z 23. 7. 1999 a oznámením data pohřbu 4. 8. v kostele sv. Martina v Třebíči.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 9, 1999, č. 175, 30. 7., s. 10
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 174, 29. 7., s. 15
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 175, 30. 7., s. 6
Annotation: Zpráva.
Article
11
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1999, č. 26/27, s. 51-52
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1999, č. 26/27, s. 52-53
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Zpravodaj katedry bohemistiky. -- Roč. 7, 1997, č. 1, s. 11-14
Annotation: Studie.
Article
14
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 15, 2014, č. 11, s. 74-75
Annotation: Otisk ukázky z připravované knihy vzpomínek.
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 47, 22. 11., s. 57
Annotation: Báseň s nepodepsanou zprávou o vydání třetího svazku "Díla Ladislava Nováka".
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 32, 11. 8., s. 9
Annotation: Nekrolog; připojena báseň K. Trinkewitze z rukopisné sbírky Jak jsem potkal básníky.
Article
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 1999, č. 26/27, s. 53
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Literka. -- Roč. 10, 2016, č. 11, 10. 11.
Annotation: Zpráva o připravovaném vydání souborného literárního díla L. Nováka, jehož editorem je P. Kuběnský.
Article
19