By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 39, 30. 9., s. 1 a 3
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2001, č. 4, s. 35-36
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 103-111
Annotation: Studie.
Article
4
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 96-102
Annotation: Medailón (3. 10. 1901-16. 9. 1980).
Article
5
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 18, 1981, č. 1, s. 58
Annotation: Nekrolog (3. 10. 1901-16. 9. 1980); podepsáno Česká společnost pro estetiku ČSAV.
Article
6
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1. Studia aesthetica, sv. 2. -- ISSN 0567-8293. -- R. 1973, s. 115-127
Annotation: O vývojových obdobích vědecké činnosti M. Nováka.
Article
7
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 6, 1963/1964, č. 1, [září] 1963, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Výtvarné umění. -- ISSN 0507-5505. -- Roč. 13, 1963, č. 9/10, 16. 12., s. 440-442
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Výtvarná práce. -- Roč. 11, 1963, č. 18, 7. 10., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 54-56
Annotation: Polemika s článkem M. Nováka Krize vysoké kultury (HdD č. 10/1966).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 5, 29. 1., s. 5
Annotation: Odpověd na článek Mirko Nováka (LN, č. 3).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 6, 5. 2., s. 5
Annotation: Odpověd na článek Mirko Nováka (LN, č. 3).
Article
13
In: Česká osvěta. -- Roč. 38, 1941/1942, č. 2, říjen 1941, s. 67
Annotation: Referát o obsahu studie: Novák Mirko, Česká estetika. Praha, F. Borový 1941.
Article
14
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 8, 1971, č. 10, říjen, s. 89
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 4, listopad, s. 342-345
Annotation: Soupis knižních a časopisecky otištěných prací z let 1920-67.
Article
16
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 17, 1984, č. 3, červen, s. 107-108
Annotation: Recenze sborníku Mirko Novák - filozof a estetik.
Article
17
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 43, 2010, č. 3, s. 58
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 1, 1964, č. 1, duben, s. 78-81
Annotation: Recenze; též polemika s článkem V. Zykmunda Otázky estetiky a dnešek (Plamen 1963, č. 12).
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 2, únor, s. 167
Annotation: Odpověď na článek V. Zykmunda Otázky estetiky a dnešek (Plamem 1963, č. 12) obsahující též hodnocení knihy M. N.
Article
20
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 17, 1964, č. 3, únor, s. 116
Annotation: Recenze.
Article