By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1988, č. 4, s. 98-102
Annotation: Přetisk stati ze Sborníku Národního muzea 12, 1967, č. 4.
Article
3
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 20, 1964, č. 166, 12. 7., s. 5
Annotation: Kurzíva o pořádání vlastní archívní pozůstalosti.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 357, 28. 12., s. 5
Annotation: Nekrolog k 22. 12.
Article
6
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 22, 1966, č. 310, 29. 12., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Bibliofil. -- Roč. 10, 1933, č. 2/3, březen, s. 64
Annotation: Časopis T. zahájil 40. ročník. V 1. čísle upozorněno na článek: Novotný Miloslav, Mikolaš Aleš a kniha, který končí apelem k návratu k...
Article
8
In: České slovo. -- Roč. 23, 1931, č. 100, 28. 4., s. 4
Annotation: Byl v jejich redakci 10 let. Novotný Miloslav a Národní listy.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 40, 1932, č. 79, 13. 2., s. 9
Annotation: Kritika 1. č. časopisu Rozhledy, jak se nyní bývalý měsíčník, nyní čtrnáctideník nazývá; red. Novotný Miloslav.
Article
10
In: Právo lidu. -- Roč. 45, 1936, č. 244, 20. 10., s. 6
Annotation: O obsahu 1. čísla nového ročníku Literárních novin, které řídí nyní Novotný Miloslav a jež se staly orgánem Evropského literárního klubu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 25, 20. 6., s. 5
Annotation: Biografická poznámka k 65. narozeninám 17. 6.
Article
12
In: Panorama. -- Roč. 6, 1928/1929, č. 1/2, 20. 6. 1928, s. 50-51
Annotation: V konfesním článku o své literární prvotině "Komedianti" uvádí: Novotný Miloslav také časopisy, které redigoval; ze zaniklých časopisů...
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 484, 25. 9., s. 2
Annotation: Novotný Miloslav byl jmenován docentem knihovědy.
Article
14
In: České slovo. -- Roč. 26, 1934, č. 262, 10. 11., s. 7
Annotation: O nadcházejícím 6. ročníku Č. b. za redakce: Novotný Miloslav.
Article
15
In: Čin. -- Roč. 3, 1931/1932, č. 17, 24. 12. 1931, s. 403-404
Annotation: O přednášce: Novotný Miloslav 3. 12. 1931 o vývoji nové české literatury.
Article
16
In: Kmen. -- Roč. 2, 1918/1919, s. 27
Annotation: Zpráva je určena redaktoru M. G. : Novotný Miloslav; týká se výměnného zasílání M. G. za časopis Kmen.
Article
17
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 7, 1931/1932, č. 22, 18. 2. 1932, s. 182
Annotation: O 1. čísle Rozhledů.
Article
18
In: Právo lidu. -- Roč. 43, 1934, č. 30, 6. 2., s. 6-7
Annotation: K zahájení třetího ročníku čtrnáctideníku Rozhledy po literatuře a umění, jejž řídí opět Novotný Miloslav.
Article
19
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 50, 1981, č. 3, s. 214-217
Annotation: Medailón k 15. výročí úmrtí 22. 12.; s připojenou Bibliografií prací Miloslava Novotného s jihočeskou tematikou (na s. 217-220).
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 612, 1. 12., Příloha, s. 1-14
Annotation: Z kulturně historických monografií a sborníků byly v anketě nejúspěšněší tyto práce: sborník M. V. V., Co daly naše země Evropě a lidstvu,...
Article