By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 5, 1967, č. 2, 12. 1., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Časopis Národního muzea. Historické muzeum. -- Roč. 136, 1967, č. 1, květen, s. 21-22
Annotation: Nekrolog.
Article
3
4
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 1 (39), 1946, č. 1/2, březen/duben, s. 78-79
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 2, 1956, č. 130, 2. 6., Literární příl. Večerní Prahy, č. 22, s. 2
Annotation: Dopis.
Article
6
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 2, 1954, č. 3/4, březen/duben, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zvon. -- Roč. 24, 1923/1924, č. 19, 24. 1. 1924, s. 267
Annotation: Odmítavá glosa k fejetonu: Novotný Miloslav v 1. čísle týdenníku Pracheňský kraj, vycházejícího v redakci Dra Daneše v Písku. Odmítnutí...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 24, 12. 6., s. 4
Annotation: Medailon k šedesátinám.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 83, 10. 4., s. 5
Annotation: Báseň z knihy Korouhev práce.
Article
10
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 30, 1974, č. 145, 21. 6., s. 4
Annotation: O odhalení desky v Radomyšli na Strakonicku k 80. výročí narození.
Article
11
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 311-312
Annotation: Josef Hora: Proud. Vydal za redakce: Novotný Mil. Fr. Borový v Praze roku 1946. Je to poslední sbírka pana: Hora Josef, uspořádaná básníkem v...
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 82, 6. 4., s. 5
Annotation: O valné schůzi svazu. Předsedou zvolen M. Novotný.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 72, 25. 3., s. 5
Annotation: O eseji Miloslava Novotného o Boženě Němcové.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 296, 16. 12., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 122, 25. 5., s. 7
Annotation: Recenze knihy s doslovem Miloslava Novotného.
Article
16
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 1, 1947/1948, č. 3, s. 185
Annotation: Zpráva o návrhu na zřízení Muzea české knihy.
Article
17
18
In: Prager Rundschau. -- Roč. 7, 1937, č. 3, květen, s. 241-246
Annotation: Obrázek z Chodska; uveden s poznámkou: Novotný M. o prvním německém překladu z: Němcová Božena.
Article
19
In: Česká osvěta. -- Roč. 35, 1938/1939, č. 4, prosinec 1938, s. 128
Annotation: Pochvalný posudek literární a umělecké antologie, kterou uspořádal Miloslav Novotný pod názvem "Naše umění v odboji", vyd. ELK, Praha 1938.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 766-767
Annotation: Recenze.
Article