By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 41, 8. 10., s. 55
Annotation: Báseň; připojena anotace sbírky "Zápisky z garsonky".
Article
2
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 8, 2021, č. 8, 1. 8., s. 16
Annotation: Báseň ze sbírky "Zápisky z garsonky".
Article
3
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 30-33
Annotation: Basně; pripojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
4
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 23-24
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 113-119
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 119).
Article
6
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 3, s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní (s. 22-23) ze sbírky Havarijní řád, která je v edičním plánu nakladatelství Protimluv.
Article
7
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, leden/únor, s. 38
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u ukázek z jeho tvorby (s. 35-38).
Article
8
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 13, 2009, č. 48, červen, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho veršů otištěných na s. 2-4.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 18
Annotation: Biografická poznámka u otištěných básních (Milanovi o Milanovi).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 21, 16. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2008, č. 16/17, prosinec, s. 141
Annotation: Autorský komentář k cyklu otištěnému na s. 128-140; připojena biograficko-bibliografická poznámka o P. Novotném.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 19 otištěny ukázky z jeho tvorby.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 9, 4. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 2, 30. 6., s. 248-249
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 3, 14. 3., s. 4, 14, 45, 64, 79
Annotation: Básně ze sbírky "Zevnitř"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
17
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 7. 2018
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 3, s. 36-39
Annotation: Básnická skladba; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 39).
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 241, 15. 10., příl. Salon, č. 1196, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-3356-0. -- R. 2008/2009, s. 53
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u textu Tramvají s Nikolou M. (s. 52-53).
Article