By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 50/51, 20. 12., příl. . . . a dost!, s. 11
Annotation: Hanlivá glosa.
Article
4
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 1, 1991, č. 9, 23. 10., s. 5
Annotation: Insinuace publicisty a kritika.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 1, 1991, č. 63, 16. 8., s. 5
Annotation: Polemika s článkem V. N. (Reflex, č. 30); též o jeho politických postojích.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 7/8, červenec/srpen, s. 26
Annotation: Báseň.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 5, 5. 3., s. 11
Annotation: Reakce redaktorky časopisu Akord na glosu V. Novotného (Tvar 1998, č. 3) o údajném zániku Akordu; časopis vycházet nepřestal, 22. ročník (1997/1998)...
Article
8
by Novotný, Vladimír, 1946-
Published Plzeň : Pro libris, 2006.
Annotation: Výběrová bibliografie, s autorovým úvodem Bibliografická zpráva o sedmi rocích (s. 5) a s oddíly: Knihy; Podíl na týmových pracích, slovnících...
Book
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 19-20
Annotation: Povídka.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 22
Annotation: Básně věnované Vladimíru N.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 29
Annotation: Báseň věnovaná V. Novotnému.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 20, 2021, č. 7/8, červenec/srpen, s. 29-34
Annotation: Básně.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 9, září, s. 30
Annotation: Recenze; název knihy není v recenzi uveden.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 17, 17.-23. 4., s. 28
Annotation: Úvaha o rozporu mezi potřebou vědců kupovat odbornu literaturu a jejich finančními možnostmi; příspěvek v pravidelné rubrice.
Article
15
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 263, 11. 11., s. 33
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 14, 4. 4., s. 28-29
Annotation: Rozhovor.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 45, 7. 11., s. 4
Annotation: Recenze; k případnému knižnímu vydání 75 medailónů (Lidové noviny, leden 1990 - srpen 1991); obecně o literární lexikografii.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 6, červen, s. 24-25
Annotation: Recenze souboru sloupků psaných pro Reflex on-line.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 6, červen, příl. Listy Ason-klubu, č. 6, s. 6-7
Annotation: Polemika s článkem V. Novotného Velebný je neděd Vševěd! (Listy Ason-klubu, č. 5/2009); připojena odpověď V. N.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 2, únor, s. 156
Annotation: Polemika s glosou šifry (vene) [V. Novotný] Knihy a mír (Zemědělské noviny 2. 1.), kritizující přílohu LM Dílna, určené mladým autorům.
Article