By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 30, 21. 7., s. 1 a 11
Annotation: Komentář k situaci překladatelů a jejich organizace.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 48, 1. 12., s. 2
Annotation: Obec překladatelů; vyhlášení nové ceny.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 174, 26. 7., s. D5
Annotation: Kritická úvaha o soudobé úrovni českého literárního překladatelství.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 179-180
Annotation: Rozhovor s organizátorkou pravidelných schůzek členů Obce překladatelů; s fotodokumentací (s. 181-196).
Article
6
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 25. 2., s. 5
Annotation: Obec překladatelů; komentář k vyhlášení Anticeny o nejhorší překlad.
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 7, 13. 4., s. 23
Annotation: Informativní stať.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 22, 25. 5., s. 46-49, 52-53
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z angličtiny o překládání a činnosti Obce překladatelů (jíž byla několik let předsedkyní).
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 75
Annotation: Zpráva o akci, která se uskutečnila 25. 11. 2005.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 12, 17. 3., s. 15
Annotation: Rozhovor s členkou výboru Obce překladatelů a šéfredaktorkou internetového literárního časopisu.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 9, 1. 3., s. 2
Annotation: Obec překladatelů; text usnesení ze shromáždění 18. 2.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 16, 16. 4., s. 3
Annotation: Polemika místopředsedkyně Obce spisovatelů s názorem V. Janiše o postavení a ohodnocení překladatelů.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 15, 12. 4., s. 5
Annotation: O mimořádné valné hromadě Obce překladatelů 7. 4. 2006.
Article
15
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 18, 27. 4., s. 16
Annotation: Kritika anticeny udělované Obcí překladatelů (kritizující ostravský překladatel anticeně přisuzuje skrytou, konkurenční motivaci); v rubrice...
Article
17
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 17
Annotation: Článek o anticeně, kterou vyhlašuje Obec překladatelů.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 13
Annotation: Glosa.
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 2 (16), 1997, č. 7, červenec, s. 17-18
Annotation: Komentář k dosavadním třem ročníkům Skřipce.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 11
Annotation: Seznam přeložených titulů - kandidátů Ceny Josefa Jungmanna; v rubrice Psáno kurzívou.
Article