By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 3
Annotation: Úvodník ke sdružování spisovatelů a situaci v Obci spisovatelů.
Article
2
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 8
Annotation: Glosa k problémům s financováním občasníku Průhledy a chodu Obce spisovatelů.
Article
3
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 79-81
Annotation: Přehled.
Article
4
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 1, leden, s. 5
Annotation: Zpráva o zasedání Rady Obce spisovatelů.
Article
5
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 32
Annotation: Zpráva o situaci (zejména finanční) v Obci spisovatelů a připravované valné hromadě.
Article
6
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 4
Annotation: Zprávy.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 65
Annotation: Nepodepsaný krátký článek o výstavě prezentující 35 členů Obce spisovatelů.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 23, 4. 6., s. 4
Annotation: Glosa k ukončení Naší ankety v bulletinu Obce spisovatelů Dokořán.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 37, duben, s. 69-71
Annotation: Článek k pátému výročí založení Jihočeského klubu Obce spisovatelů.
Article
10
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 50-51
Annotation: Článek zamýšlející se nad Obcí spisovatelů.
Article
11
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 52-53
Annotation: Zamyšlení nad situací Obce spisovatelů.
Article
12
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 44
Annotation: Různé poznámky a nápady k činnosti Obce spisovatelů a časopisu Dokořán.
Article
13
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 57-58
Annotation: Úvaha.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 1, 10. 1., s. 16
Annotation: Kritika úrovně bulletinu Obce spisovatelů Dokořán.
Article
16
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 5-8
Annotation: Bilance činnosti Obce spisovatelů v posledních několika letech - o bulletinu Dokořán, ekonomických starostech, včetně výčtu uspořádaných...
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 8-9
Annotation: Text reaguje na dění v Obci spisovatelů, v obecnosti vymezuje sporná stanoviska a možná řešení.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 75
Annotation: Přehled akcí Obcec spisovatelů v posledním čtvrtletí roku 2004.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1. 11., s. 2
Annotation: O kritické finanční situaci Obce spisovatelů a rezignaci několika členů její rady.
Article