By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Olomouc (Česko : oblast) ge128534 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 1, s. 3-7
Annotation: Anketa.
Article
2
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 31, 6. 2., s. 1
Annotation: Fejeton.
Article
3
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 3, s. [57]
Annotation: Zpráva o prvním ročníku prodejního knižního veletrhu LITR v Olomouci.
Article
4
...Olomouc (Česko : oblast) ge128534 czenas...
In: Směna. -- Roč. 5, 1952, č. 17, 10. 9., s. 11.
Annotation: Komiks.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 56, 7. 3., s. C8
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 21-22
Annotation: Referát z akce.
Article
7
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 151, 30. 6., s. 7
Annotation: Článek o osudech několika svazků bible, které byly ukradeny z Vědecké knihovny v Olomouci.
Article
8
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Čin. -- Roč. 1, 1929/1930, s. 1105
Annotation: O bídné úrovni některých bulvárních nebo provinciálních časopisů, kterou ukazuje na časopis: Skif, Olomouc a Národní republika, Praha.
Article
9
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 44, 21. 2., s. 1-2
Annotation: Úvaha ke zřízení university v Olomouci.
Article
10
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 1, s. 11-12
Annotation: Rozhovor.
Article
11
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 12, 2015, č. 3, s. 2
Annotation: Úvodník v čísle, jehož tématem je underground / neoficiální scéna.
Article
12
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 7
Annotation: Informativní úvod šéfredaktora inovovaného sborníku olomoucké bohemistiky, navazujícího na Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Studia...
Article
13
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 24. 5. 2010
Annotation: Článek informuje o Festivalu básníků, který se koná 24. - 28. 5. 2010 v olomoucké Galerii U Mloka.
Article
14
...Dolany (Olomouc, Česko) ge137185 czenas...
In: Archiv für slavische Philologie. -- Roč. 2, 1877, s. 715, 716-719
Annotation: Dva české texty z olomoucké knihovny: první - papírový rukopis nejpozději z 1. poloviny 15. století z kartouzského kláštera v Dolanech, druhý...
Article
15
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 3, s. 108-114
Annotation: Zpráva o přednáškové, ediční a výstavní činnosti klubu.
Article
16
by Glonek, Jiří, 1978-
Published Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2014.
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
Annotation: Obrazový katalog představující výběr ze starých tisků z fondu Vědecké knihovny v Olomouci, přístupných též v digitální podobě.
Book
17
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 201, 17. 10., s. 13
Annotation: Informace o dnes začínajícím literárním festivalu Poezie bez hranic.
Article
18
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 240, 15. 10., s. 24
Annotation: Referát o 2. ročníku festivalu.
Article
19
online
In: iRozhlas [online]. -- 7. 4. 2016
Annotation: Zpráva o výstavě "Chrám věd a múz", již uspořádala Vědecká knihovna v Olomouci v souvislosti se 450. výročím svého založení.
Article
20
...Olomouc (Česko) ge130299 czenas...
Annotation: Publikace vydaná u příležitosti výstavy skupiny PRSK představuje dílo Bohumíra Koláře prostřednictvím bibliografie a souboru vstupních textů,...
Book