By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Ondřej Sekora (1899 - 1999) (výstava) (Praha, Česko)...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 2, 12. 1., s. 14
Annotation: Glosa k výstavě (České muzeum výtvarného umění v Praze do 23. 1. 2000, v únoru bude v Brně, v dubnu ve Vyškově).
Article