By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 26, 27. 9., s. 4
Annotation: O zásluhách J. O. o dílo Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV; Lexikon české literatury.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1995, č. 39, prosinec, s. [2]
Annotation: Medailón k pětašedesátinám 21. 10.
Article
3
4
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 29. 8. 2005
Annotation: Lidová báseň.
Article
5
6
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 5, 2001, č. 2, s. 128-130
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 244, 19. 10., s. 20
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 532-536
Annotation: Jubilejní medailon k 70. narozeninám J. O.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 1, 11. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 53, 2001, č. 2, s. 204-205
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2000, č. 59, prosinec, s. 3
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 49, březen, s. 4-6
Annotation: Esej.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 3/4, listopad 1971, s. 327-329
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2010, č. 98, září, s. 9
Annotation: Poznámka k jubileu 21. 10.; s výčtem Opelíkových čapkovských bibliografických položek.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 18, 4. 5., s. 6
Annotation: O umělcově vývoji k stranickému hodnocení skutečnosti.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 13, 1966, č. 7, červenec, s. 76-77
Annotation: Konfese.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 7, 2000, č. 35, 21. 8., s. 78-79
Annotation: Článek a rozhovor u příležitosti vydání třetího dílu.
Article
20
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 28, 1982, č. 4, duben, s. 5
Annotation: Recenze monografie: Opelík Jiří, Josef Čapek, Praha, Melantrich 1980.
Article