By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 3, 1. 10., s. [103]-[107]
Annotation: Fejeton o zakázané literatuře a její hodnotě.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 188, 12. 8., s. 11
Annotation: Zpráva o skončení konference o totalitních systémech; Orwell George.
Article
9
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 21, 1989, č. 6 (238), červen, s. 2
Annotation: Esej u příležitosti jubilejí G. O. a čtyřsvazkového vydání jeho novinářského díla.
Article
10
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 4, 1984, č. 1, březen, s. 6-8
Annotation: Zkrácený překlad rozhovoru v týdeníku Chico Times, 13. 1.
Article
11
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 1, 1984, č. 1, leden, s. 11
Annotation: Reportáž.
Article
12
In: Rozmluvy (Londýn). -- R. 1985, č. 4, s. 212-219
Annotation: Medailón k 35. výročí úmrtí 21. 1.
Article
13
In: Skutečnost (Ženeva-Middlesex-Mnichov). -- Roč. 4, 1952, č. 2, únor, s. 45-46
Annotation: Životopisná studie.
Article
14
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 17, 1984, č. 12, 14. 12., s. 13-14
Annotation: Medailón.
Article
16
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 3, 1984, č. 7, s. 153-159
Annotation: Studie; přeloženo z: The New Republic (Washington), leden 1982.
Article
17
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 16, 1984, č. 4 (176), duben, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Úvaha u příležitosti březnového Měsíce knihy. - Orwell George.
Article
18
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 160-163
Annotation: Zamyšlení nad zprávou, že se v časopise "Nový mir" bude vydávat román "1984" od G. Orwella.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 91, léto, s. 109-126
Annotation: Rozhovor o natáčení filmu na motivy románu G. Orwella 1984 a o české undergroundové filmografii vůbec. Doplněno biografickou poznámkou (s. 114)....
Article
20